BEN JIJ DIE ENTHOUSIASTE 2e JAARS STUDENT MONDZORGKUNDE DIE EEN GEPERSONALISEERDE SET HANDINSTRUMENTEN WIL WINNEN EN UITEINDELIJK ERMEE VANDOOR GAAT MET DE GOUDEN SCALER AWARD EN EEN WAARDECHEQUE VOOR INSTRUMENTEN?

DAN IS DIT JE KANS!

HOE DOE JE MEE?

 

1. De bedoeling is dat je een video opstuurt (maximaal 5 minuten), waarin je je naam noemt en kort je motivatie uitlegt om deel te nemen aan deze prijs. Daarnaast laat je je instrumentatietechniek zien bij een patiënt, gebruikmakend van verschillende instrumenten op diverse plaatsen in de mond. Je dient de volgende instrumenten toe te passen:

  • De scaler H6/H7 in het onderfront,
  • De currettes 11/12 en 13/14 of de curettes 11/14 en 12/13 op de volgende plaatsen
  • A: Vestibulair - mesiaal van de 15 - distaal van de 16
  • B: Palatinaal - palatinaal van de 26

2. De deelnemers aan de Golden Scaler Award verplichten zich ertoe om deelname en informatie over de uitslag van de prijs geheim te houden tot na de uitreiking van de Golden Scaler Award. Tot dat moment mag deze informatie met niemand worden gedeeld.

3. Deelnemers dienen schriftelijk toestemming te verkrijgen van de patiënt om de behandelingsvideo te delen met de organisatie van de Golden Scaler Award. Beeldmateriaal en persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld voor deelname aan de award. De patiëntentoestemming moet worden ingediend bij de inzending. Na de uitreiking van de Golden Scaler Award wordt zowel door de organisatie als door de deelnemer het beeldmateriaal vernietigd.

4. Het volledig ingevulde inzendingsformulier dient te worden ingeleverd.

5. Het bijgevoegde toestemmingsformulier van de patiënt dient te worden ingeleverd.

6. Als student dien je naast de video ook de twee bijgevoegde formulieren in te leveren, waarbij je aangeeft dat NVM-mondhygiënisten en Hu Friedy Group jouw gegevens mogen gebruiken voor publicatie na de prijsuitreiking en om te verifiëren of je daadwerkelijk een 2e-jaars student mondzorgkunde bent.

7. Je kunt je video en de genoemde formulieren opsturen naar goldenscaler@mondhygienisten.nl.

 

WAT KUN JE WINNEN?

Naast eeuwige roem ontvang je aan het einde van je 2e studiejaar een gepersonaliseerde set instrumenten (voorzien van je naam). De winnaars (één persoon van elke opleiding) maken tevens kans op de hoofdprijs: de Golden Scaler Award en een waardecheque voor instrumenten. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je opnieuw een video in te sturen met je instrumentatietechniek tijdens je vierde studiejaar. Er zijn dus twee kansen om prijzen te winnen. De Golden Scaler Award wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van NVM-mondhygiënisten in november 2026. De finalisten ontvangen hiervoor een uitnodiging.